1 Neuvottelut  
puhelinneuvottelut 300 € / tunti
neuvottelu toimistossa 300 € / tunti
neuvottelu toimiston ulkopuolella 300 € / tunti
+ matkat 150 € / tunti
2 Asiakirjat vähimmäispalkkio
testamentti, lahjakirja, avioehtosopimus 400 €
kiinteistön kauppakirja 600 €
asunto-osakkeen kauppakirjat 500 €
3 Avioliitto- ja perintöasiat vähimmäispalkkio
ositus 600 €
perunkirjoitus 700 € + sukuselvityskulut
perinnönjako 700 €
4 Oikeudenkäynnit  
asianajo oikeudessa 300 € / tunti
oikeusapuasiat valtion taksojen mukaisesti  
Huomattavan laajat kohdissa 2-3 mainitut jutut sekä muut toimeksiannot sopimuksen mukaan. Yksityishenkilöiden osalta hinnat sisältävät arvonlisäveron. Yrityksille ja muille arvonlisäverovelvollisille em. hintoihin lisätään arvonlisävero.